Safety First

Safety First – to scenariusz szkolenia, połączonego z integracją zespołu. Jest on odpowiedzią na militarne zamiłowania naszych klientów, dla których bezpieczeństwo współpracowników, partnerów biznesowych czy najbliższych jest najważniejsze. We współpracy ze specjalistami z KSK Pretor, którego jesteśmy członkami, opracowaliśmy program szkoleniowy, który przybliży Wam podstawy obsługi broni palnej, samoobrony, pierwszej pomocy.

Te i inne umiejętności będziecie mogli sprawdzić na realistycznej symulacji akcji militarnej Milo Range.

 

STREFA – SAMOOBRONA

Nowoczesne metody nauczania pozwalają w szybkim czasie opanować specjalne metody obezwładniania agresywnego napastnika oraz uczą reakcji i metod obniżenia agresji.

 

STREFA – PIERWSZA POMOC -TCCC (Tactical Combat Casuality Care)
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia, niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczej. Plus zapoznanie się z metodami tamowania masywnych krwotoków, takimi jak zakładanie strazy taktycznej oraz zapoznanie się z podstawowymi elementami ratownictwa taktycznego!

 

STREFA – MILO RANGE
Każdy strzelec znajdzie tutaj coś dla siebie. Nauka strzelania, a przy tym super zabawa dla wszystkich. Zamiast tarcz można polować na baloniki, talerze lub poczuć się jak jedyny ocalały w mieście po apokalipsie. Można spróbować swoich sił jako żołnierz, wystarczy chwila a można znaleźć się w bazie amerykańskiej w Afganistanie. Scenariuszy jest bez liku.

 

STREFA – BRONI
BRONIOZNAWSTWO – nauka i wiedza o broni, poznanie modeli broni oraz sposobu ich działania.
TRENING BEZSTRZAŁOWY – Trening bez strzałowy, ćwiczenia praktyczne wykonywane z bronią bez użycia ostrej amunicji. Treningi na sucho mają na celu wykształcenie właściwych odruchów, pamięci mięśniowej i właściwej techniki strzelania.
Strzelanie PISTOLET GLOCK 17T FX
10 szt. amunicji na osobę.