Let me Out

Let me Out – to propozycja wewnętrznych atrakcji, na wypadek niepogody.
– Zadaniem każdej grupy, jest wydostać się z zamkniętego pomieszczenia, używając do tego wskazówek i układając je w całość. Możemy dopasować tematykę pokojów do haseł panujących w Państwa firmie, np.: Pokój Podróżnika, Innowatora, Partnera, Eksperta, itp. Nad całością bezinwazyjnie czuwa instruktor, który ma w pokojach zamontowane kamery.