FUNmageddon

FUNmageddon – to scenariusz biegu integracyjnego z przeszkodami, w trakcie którego podzielimy Waszych gości na zespoły, których zadaniem będzie ukończenie wyścigu w jak najkrótszym czasie, bez pominięcia żadnej przeszkody. Przeszkody terenowe jak i długość trasy wyścigu możemy dopasować do stopnia zaawansowania uczestników i dyspozycji fizycznych w danym dniu.